Сдружение "Маринела"

See online

Сдружение „Маринела“ има за цел да даде равен старт на всички деца, а на тези, които имат нужните качества и старание, дава изключителната възможност да се развиват в по-добра посока.

Чрез различните си инициативи, стимулират уважението към успеха на децата, дължащ се на талант и усилия, развиването в различни области и мотивацията да търсят изява.

Предоставени услуги:

Graphic Design
Web Design

В уебсайта може да откриете пълна информация за дейностите и целите на организацията, новини, събития и контакти.

Екипът на PerspectiveWeb работи с голямо вдъхновение и мотивация по проекта.

Цялостната изработка на сайта отне 1 месец.Използвани технологии:

HTML5
CSS3
Bootstrap
JavaScript
JQuery
PHP
MySQL
Laravel