D-Lot: платформата за електронно обучение

See online

D-LоT e проект на EASPD, белгийска асоциация, чиято дейност е изцяло ориентирана към хора със специални нужди, базирана в Брюксел.

В същността си проекта D-LоT представлява  обучителна платформа за европейски лидери с увреждания, която има за цел да информира и образова членовете на организацията в цяла Европа.

Предоставени услуги:

Logo Design
Web Design

Платформата е изградена от  следните модули:

ОТНОСНО ОБУЧИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР, където се съдържа детайлна информация относно организацията,платформата,нейните членове и дейности.

ОБУЧАВАЩА ПЛАТФОРМА, в която менторите създават различни материали, лекции и курсове, които всеки член по държава може да достъпи, след като се регистрира в платформата. Платформата напълно следва насоките за достъпност на уеб съдържанието на World Wide Web Consortium (W3C). Обучението чрез платформата е лесно разбираемо, изцяло с оглед да  улесни потребителите и работата с нея да бъде удоволствие за тях.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, в който са събрани материали относно основната дейност на асоциацията като условия за работа и обучение,ранна интеграция.

Много важна част от платформата са съдържащите се в нея блог,форум и чат,чрез който участниците могат да комуникират както помежду си, така и със своите ментори.

Уебсайта е изграден върху платформата Moodle, с custom дизайн, изцяло съобразен с нуждите на организацията и нейните членове. Всички модули и функционалности са изградени строго спрямо световните образователни изисквания.

Екипът на OneCreative работи по този проект 2 месеца в тясно сътрудничество с екип от специалисти от EASPD,на които сърдечно благодарим за предоставената възможност,помощ и подкрепа по време на работата по проекта.

За нас беше удоволствие и предизвикателство да бъдем част от всичко това.Използвани технологии:

HTML5