HydroPro

See online

ХИДРОПРО БГ ООД предлага специализирани съоръжения за сепариране, отводняване и пречистване на околната среда. Фирмата е установила контакт и добри взаймоотношения с водещи специалисти, които разработват качествени, ефективни и иновативни продукти. В продуктовия асортимент са включени изделия, изработени от  полиетилен  (PE) или полипропилен (PP)

Предоставени услуги:

Web Design
Graphic Design
Logo Design

ХИДРОПРО БГ ООД е активен посредник между участниците, в строителният процес, осъществявайки съществената връзка между произодството, проектирането и строителството. Това дава възможност на фирмата да познава добре съображенията на всички участници  и да предостави най-ефективното решение за своите клиенти.

За екипа на Перспектив Уеб беше удоволствие да работи по проекта.Използвани технологии:

AngularJS
Bootstrap
CSS3
HTML5
JavaScript
Laravel
PHP
MySQL