Scynet

See online

ScyNet е децентрализирана мрежа за създаване и обучение на автономни Al агенти базирани на smart-contracts, които могат да бъдат използвани в различни индустрии. Идеята зад платформата е създаването на децентрализиран изкуствен интелект с помощта на блокчейн технологията, която да окаже най-благоприятно въздействие върху екосистемата и обществото.

Предоставени услуги:

Уникалността на проекта е предпоставка за успех. Те се нуждаеха от сайт, който да представя тяхната индивидуалност. Ето защо, нашият екип успя да направи нестандартен сайт с внимание към детайла. С добре преценените интеракции, сайтът на ScyNet ще впечатли своите потребители по всички възможни начини. Финалният резултат е необикновен сайт с уникален и креативен вид.

Цялостното развитие на сайта ни отне един месец.

 Използвани технологии:

Bootstrap
CSS3
HTML5
JavaScript
JQuery