Програма ЗОВ

See online

За да подкрепи българското правителство в изпълнението на неговата Национална стратегия за интегриране на ромите (2012 – 2020), Швейцария предоставя финансиране на Програмата Подкрепа за социалното включване /ЗОВ/ на ромите и други уязвими групи по приоритетни направления.

Предоставени услуги:

Logo Design
Web Design
Graphic Design

Уеб сайтът съдържа:

Цялостно описание на програмата, дейностите, резултатите от тях, актуални новини и партньорите на програмата.

Подробно описание на всеки район, в който тази програма действа активно. Представяне на екипите на районите и партньорите им.

Галерия съдържаща видео материали от откриване и представяне на нови инициативи и институции, интервюта и обучения.

Екипът от професионалисти на PerspectiveWeb, създаде инутитивен и напълно съвместим с всички устройства и екранни резолюции, уеб сайт.

Структурата на сайта и съдържанието са напълно съобразени с правилата на Google, което ще направи сайта по-лесно индексиран от търсачките.Използвани технологии:

HTML5
CSS3
Bootstrap
JavaScript
JQuery
PHP
MySQL
Laravel