Разгледайте нашите услуги

Проучване

 • Задълбочено проучване на Вашия продукт и определяне мястото му на пазара, създавайки профили на аудиторята и конкурентната среда.
 • Цялостен доклад с подробен анализ на продукта, нуждите на клиента, както и пълен профил на вашите конкуренти и възможностите за развитие
 • Оценка на дигитални стратегии с ключови показатели за ефективност, спрямо индекса за дигитална зрялост и даване на насоки за развитието им
 • Предлагаме решения за оптимално постигане на поставени цели, съобразени с вашия таргет сегмент на пазара

Дизайн

 • Графична идентичност – визуална репрезентация на бранда с цветове и форми, които демонстрират уникален набор от ценности и намерения, отговарящи на поставените цели и условията на пазарния сегмент.
 • Атрактивен и интуитивен уеб и мобилен дизайн – функционален и лесен за възприемане от потребителя, леснодостъпен от всички видове устройства
 • Създаване на различни формати промоционални материали, от визитни картички и билбордове до интерактивни банери за вашата онлайн кампания

Разработване

 • Красиво проектирани, интерактивни уеб сайтове, представящи вашия бизнес. 
 • Комплексни онлайн платформи и приложения, включващи CMS и eCommerce системи.
 • Създаване, оптимизиран  и интегриране на CRM и ERP системи
 • Високо ниво на защита на сигурността на вашата корпоративна информация.

Мобилни приложения

 • За да достигнем необятния пазар, който се открива в ерата на мобилните устройства, предлагаме:
 • Операционни системи – Android и iOS
 • Интуитивни и удобни за потребителя, Native или хибридни приложения
 • Цялостни решения - проектиране, разработка, тестване и издаване
 • Оптимизиране  и поддръжка на съществуващи приложения
Please refresh the page, so it will be visualised according to your browser resolution.

Click on icon to refresh