Decathlon

See online

Decathlon е компания с верига магазини за спортни стоки. За удобството на своите служители разработихме заедно система, чрез която много лесно всеки може да направи своя работен график. В системата могат да се създават както потребители от всички нива на йерархия, в компанията, така и спортове (отдели в които работят служителите), смени, болнични, отпуски. От системата могат да се генерират и справки за графика на цял магазин или за часове - дневен и нощен труд на цял магазин.

Services provided:

Web Design

Всеки служител има собстен потребителски профил, в който може да види своите данни, График с направени смени, блонични и отпуски за предходен период или настоящ, както за себе си, така и за целият магазин. Потребителят има достъп и до Календара на Магазина, в който се отбелязват празнични дни или специални събития.

Разработката на проекта отне на екипа ни 6 месеца.Technologies used:

AngularJS
CSS3
HTML5
JavaScript
PHP